Expozice

V interiérech zámku se nacházejí cenná umělecká díla renesance, baroka, empíru a biedermaieru. Nejvýznamnější součástí interiéru jsou zachovalé renesanční kazetové stropy vytvořené v Častolovicích a datované kolem roku 1600. Ty se nacházejí ve čtyřech místnostech západního křídla. V Rytířském sále je to 24 výjevů ze Starého zákona. Jde o olejové malby na dřevěných deskách zhotovené podle rytin Jana Sadlera, jejichž předlohou byly kresby antverpského malíře Martena de Vos. V zámecké jídelně jsou to výjevy ze života žida Tobiáše, ve dvou menších pokojích, které přiléhají k velkému sálu je k vidění 12 desek, zobrazujících Ovidiovy proměny. Dále se v expozici nacházejí obrazy povětšinou barokních mistrů – Johanna Heinricha Schönfelda, Lucase Van Valckenborcha , dále kopie obrazů Petra Paula Rubense „Salomé s hlavou sv. Jana Křtitele“ a „Hlava medůzy“ a jeden z nejhodnotnějších obrazů šternberských uměleckých sbírek, Škrétův „Mladý lovec“, zobrazující  mladého Jana Adama ze Šternberka (Škréta pro Šternberky vytvořil několik děl -například portrét Marie Maximilány ze Šternberka – v současnosti na Bechyni, v jeho dílně pak také vznikly obrazy sester Barbory Eufrosie a Marie Eleonory Klary Šternberkových, rovněž umístěné na zámku v Častolovicích). V již zmíněné zámecké jídelně je umístěna část sbírky obrazů českých panovníků. Ta se do Častolovic dostala v dědictví Anny Lucie roz. Slavatové, která si v roce 1654 vzala Adolfa Vratislava ze Šternberka. V Rytířském sále, který je rozlohou přes 300 m2 jedním z největších renesančních prostor v České republice se nachází rodová galerie Šternberků. V přilehlé kapli Božího těla je nejzajímavějším kusem vyřezávaný tyrolský oltář, jemuž dominuje reliéf s námětem Poslední večeře Páně. Ten byl do kaple umístěn pravděpodobně v období renesance. Z té doby je i původní, barevná glazovaná dlažba. Velký sál byl vytápěn pomocí dvou mohutných krbů, renesanční krb je zdoben aliančním erbem Šternberků a Slavatů, barokní potom reliéfem „Narození Páně“. Zcela samostatným a v jistém smyslu výjimečným prostorem je arkádová chodba,kdysi otevřená. Dnešní podobu dostala až v 19.století zasklením renesančních oblouků arkád.

Expozice je otevřena dle otevírací doby. Poslední prohlídka vychází v 17 hodin. Časové intervaly mezi prohlídkami jsou upravovány podle počtu návštěvníků. Prohlídka trvá cca 60 minut. Pro zahraniční návštěvníky máme k dispozici  texty prohlídek v různých jazykových mutacích (anglické, německé, polské, francouzské, holandské, italské, ruské) popřípadě je možné provézt návštěvníky i v cizím jazyce, ale takovéto prohlídky je lepší vždy předem objednat. Dále nabízíme také speciální hmatové prohlídky pro nevidomé. Pro vozíčkáře je na hlavním schodišti instalovaná plošina zajišťující bezbariérový přístup. Tyto nestandardní prohlídky je lepší telefonicky předem ohlásit, abychom mohli  zajistit maximum pohodlí a dostatek personálu.

Po domluvě se správou zámku je možné zorganizovat i prohldíky mimo otevírací dobu zámku.

Vstupné do expozice: dospělí – 210 Kč, studenti, děti a senioři – 160 Kč, rodinná vstupenka – 600 Kč. Zdarma k nám na prohlídku můžou i Vaši pejsci. Vstupné pro zájezdy a hromadné akce dospělí – 180 Kč, studenti, děti a senioři – 130 Kč, děti do 6-ti let (mateřské školy) – 80 Kč.