Otevírací doba

Dle platných vládních nařízení prosíme o repektování následujících pravidel:

Po celou dobu návštěvy zámeckých interiérů bude nutné mít nasazený respirátor, výjimku mají děti do 6 let, které respirátor mít nemusejí. Prohlídky zámku budou probíhat ve skupinách v počtu max. 20 osob, kdy je ovšem potřeba, aby návštěvníci u sebe měli  potvrzení nebo čestné prohlášení o absolvování PCR nebo antigenního testu, prodělání nemoci covid-19 nebo očkování proti této nemoci. Není to náš výmysl a proto prosíme všechny návštěvníky, aby tato nařízení respektovali. V podstatě se jedná o stejná nařízení, která už nyní platí pro návštěvy zahrádek restaurací nebo jiné služby.

Zámek, kavárna a expozice otevřena  v měsíci říjnu o víkendech od 9:00 do 18:00 hodin.  

Zámecký zvěřinec je otevřen každý den včetně svátků od 9:00 do 18:00 hodin.

Zámecký park je otevřen veřejnosti každý den a uzavírá se za soumraku.