Občanské sdružení - Zámek Častolovice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Občanské sdružení

Co u nás najdete

Občanské sdružení na podporu
Zámeckého zvěřince a parku v Častolovicích
Masarykova 1, 517 50 Častolovice
IČ: 27031853
Č.účtu: 517864864/2700

Občanské sdružení vzniklo v  roce 2006 s jednoznačným účelem, a tím je zajištění finančních a hmotných prostředků pro provoz, údržbu a samotné zachování Zámeckého zvěřince, parku a dětského hřiště dostupného veřejnosti, tudíž nám všem. Náklady spojené s provozem těchto zařízení  jsou však celkem značné.     

S radostí uvítáme jakoukoliv pomoc, za kterou Vám budeme vděčni nejenom my, naši návštěvníci, ale také zvířátka v Zámeckém zvěřinci.

Poskytnutím sponzorského daru je možno snížit základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.

Po domluvě je možné Vás a Vaši firmu prezentovat na webových stránkách.


V letošním roce nás svými příspěvky podpořily:


Elektroservis - Ivan Uher, Kostelec nad Orlicí
Střechy od A-Z - Michal Štěpán, Přepychy
RACIO - stavební firma s.r.o., Kostelec nad Orlicí
paní Pavla Hajerová

Všem, kteří nás podporují ,touto cestou děkujeme!

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky