Nádvořní freska - Zámek Častolovice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Nádvořní freska

O zámku


Původní malba o rozměru 9 x 26 m byla provedena počátkem 17. Století. Většina dochovaných částí je dílem vídeňského malíře T.Melichara,
který fasádu opravoval v roce 1914.
Malba je kompozičně rozdělena do čtyř horizontálních pásů.

Ihned po restituci v roce 1992 bylo patrné, že freska bude brzy potřebovat opravy. Po mnoha výzkumech a plánování oprav a restaurování fresky

se konečne v roce 2000 mohlo začít. Uznávaný tým restaurátorů pod vedením akademického malíře Petra Bergera se postaral o zrestaurování fresky.

Nádvořní freska je pod stálým dohledem a údržbou. Máme tak i dnes možnost dost zřetelně vidět originální malby, které umocňují zámeckou atmosféru.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky