Kniha "Cesta" - Zámek Častolovice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kniha "Cesta"

Co nabízíme

Autorka knihy hraběnka Cecilia Sternbergová se narodila v Anglii 14.9.1908 a zde také umřela 11.11.1983)
Dětství, poznamenané první světovou válkou, prožila v Šlesvicku-Holštýnsku, mládí ve švýcarském penzionátě a u babičky ve Vídni. Ačkoli
vbyla inteligentní a nadaná, nedostalo se jí vyššího vzdělání. Jak bylo tehdy v aristokratických kruzích pravidlem, jejím úkolem bylo dobře se vdát. V devatenácti letech se provdala za zámožného hraběte Leopolda Sternberga (1896-1957) ze starého českého šlechtického rodu. Žila s ním na jeho panství, nejdříve v Zásmukách, později na rodovém zámku v Častolovicích. V roce 1936 porodila ve Vídni své jediné dítě, dceru Dianu.

Do vypuknutí druhé světové války žila hraběnka Sternbergová typickým způsobem života aristokratických kruhů, života sestávajícího se z rozličných společenských událostí. Byly to cesty po světě, hony, plesy, vzájemné návštěvy příbuzných a přátel po celé Evropě.
Před druhou světovou válkou se Leopold Sternberg spolu s dalšími českými šlechtickými představiteli postavil otevřeně proti Hitlerovi a nacismu. Když přišli Němci, stálo ho to konfiskaci majetku a rodina musela přesídlit do Prahy. Do Častolovic se vrátila v roce 1945, ale ne nadlouho. Na konci léta 1948 se Sternbergovi pod tlakem událostí rozhodli
emigrovat do Ameriky.

Tam je čekala existenční nejistota, neboť si ze svého velkého majetku mohli odvézt jen velmi málo. V novém prostředí se jejich život radikálně změnil. Už nebyli hmotně zabezpečeni
a nebylo pro ně ani snadné vyrovnat se se zcela jiným způsobem života a se změnou svého postavení. V Americe se protloukali, jak se dalo. Cecilia se snažila zabezpečit rodinu svým výtvarným nadáním. Nakonec, díky přátelům skončili na Jamajce. Tam se konečně mohli více uplatnit a vydělat si na slušné živobytí.

To je jen velice hrubá kostra nesmírně košatého, barvitého, téměř románového líčení, které Cecilia Sternbergová ve svých pamětech čtenáři předkládá. Na příběhu své rodiny a příbězích mnoha svých příbuzných, známých a přátel vnímavě a přitom s notnou dávkou jemného humoru a ironického nadhledu přibližuje životní styl někdejšího aristokratického světa i bohaté americké smetánky, jejich postoje, morálku a společenské zvyky. Výstižně a ostře kreslí charaktery lidí, události a prostředí. Výjimečný vypravěčský talent jí umožnil vytvořit pozoruhodnou, vzácně bezprostřední psychologickou sondu do života jedné společenské vrstvy, sondu odhalující věcně líc i rub jejího způsobu existence.

Paměti hraběnky Sternbergové s úspěchem vyšly v Anglii, ve Spojených státech a v Německu.

577 stran, 32 černobílých fotografií. Cena 330,- Kč (včetně DPH)
Cena anglické verze je 470,-


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky