Historie - Zámek Častolovice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie

O zámku

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámější z nich byl Jiří  z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocnějších pánů tehdejší stavovské monarchie. Poté v roce 1577  přešly Častolovice do vlastnictví Rudolfa II., který je o sedm let později prodal pánům z Oppersdorfu.

V letech 1588-1615 Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína nechali přestavit vodní tvrz na renesanční zámek.

Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Sternberga, který v roce 1701 zřídil ze svých dvou hlavních panství – Častolovic a Zásmuk – svěřenecké statky.   

V druhé polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu a byl založen anglický park. Na začátku 20. století byly novogotické prvky ze zámku víceméně odstraněny, aby tak opět vynikla jeho původní renesanční podoba. Nad vchodem byla vystavěna mohutná věž a do ní byla umístěna vodní nádrž, která zásobovala vodou celý zámek a další budovy. Východní křídlo zámku bylo zvýšeno o jedno poschodí, aby byl zámek schopen ubytovat všechny členy rodiny.  

V roce 1940 přešel zámek  pod německou nucenou správu, která v roce 1942 donutila rodinu Sternbergových opustit zámek.  Po II. Světové válce bylo častolovické panství navráceno Leopoldovi Sternbergovi, ale pouze do roku 1948, kdy bylo panství zkonfiskováno státem.

V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen Dianě Phipps Sternbergové. Ihned po návratu začala hraběnka Sternbergová s vysazováním stromů a keřů nejenom na nádvoří zámku, ale také po celém parku. Byla založena obora s bílými daňky a růžová a vodní zahrada s rozmanitými druhy vzácných květin. Okolo zámku bylo vysázeno na  150 druhů staromódních růží, které jejich milovníci přijíždějí obdivovat hlavně v červnu.

Po celém zámku byly nainstalovány nové vodovodní, kanalizační a elektrické rozvody. Bylo zavedeno ústřední topení a začalo se s budováním  prostor restaurace, kavárny, kiosku, hlavní kuchyně, obřadní síně a dalších sálů a salónků.
Expozice zámku byla otevřena pro veřejnost.  


 


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky